Bilanpassningar

Vi specialanpassar bilen efter dina behov

Vi arbetar med individuella lösningar och vänder oss till dig med funktionsnedsättning. Vi jobbar med kvalitetsäkrade produkter men designar och tillverkar även själva efter ditt behov. För att öka din självständighet jobbar vi nära och personligt med dig för att hitta den ultimata lösningen.

Vi monterar bland annat:

  • Rattkula som ger dig ett enhandsgrepp med full kontroll över ratten, till och med vid flera varvs rotation.
  • Handreglage Manövrera gas och broms, med eller utan elfunktioner som till exempel blinkers, signalhorn, vindrutetorkare med mera.
  • Pedaler som är anpassade efter just ditt behov. Vi flyttar, höjer upp eller blockerar helt om det behövs. Vi monterar även vänstergas.
  • Säte och barnstol. Vi anpassar sätet med till exempel bättre stöd, komfort och vridfunktion
  • Backvarnare
  • Motorvärmare
  • Bagageluckeöppnare med fjärrkontroll

Efter utförd anpassning tar vi självklart hand om registreringsbesiktningen om det krävs.

Detta är naturligtvis bara några exempel på hur vi kan specialutrusta din bil.

Har du frågor och funderingar om hur vi på bästa sätt kan hjälpa dig -tveka inte att kontakta oss på mejladress info@570000.se eller via telefon på nummer 031-57 00 00.

Vi ser inga problem, bara lösningar.
Det skall vara en glädje för ALLA att köra bil!