Carrier transportkyla

Klicka på Carrierloggan för att komma tillderas nya hemsida


Priser på aggrergat och monteringar ges via offert.

Siffrorna beskriver den m³ som aggregatet klarar att kyla vid gällande temperatur.

Vid beskrivning av aggregaten betyder bilden: att det finns standbydrift (eldrift 230/400 V) på modellen.
Detta används när varorna behöver vara kylda under natten, när skåpet behöver vara kallt direkt på morgonen eller om kylbilen står parkerad på dagen men kyla ändå behövs.


         

För den mindre kylbilen där aggregatet drivs av fordonets generator. > 6m³

Modeller:     100       100

Tillbehör


• Dörrbrytare för dörröppningskänning
• Eldriftmodul
• Datacold


Direktdriven kylanläggning för den mellan till stora kylbilen. Aggregatet kan hantera volymer mellan 6m³ > 43m³.

Modeller: 150     200     300     350     500     500     600     600

Tillbehör

• Motordriven kompressor.
• Monteringssats för motordriven kompressor.
• Dräningsvattenvärmare för användnig med djupfryst gods.
• Dörrbrytare för dörröppningsavkänning
• 24 V spänningsomvandlare för lastbilar
• Tillbehör för takmontering av kondensorn till Xarios 150 till 350MT


För den mellanstora kylbilen 5m³ > 28 m³

Modeller:    250     300     350

Tillbehör

• Förlängningssats för flexibel placering av förångare
• 24/12 VDC spänningsomvandlare till Vineto 200 & 300
• Tillbehör för kondensormontering på tak eller infälld i tak


Den senaste aggrergatet med nya pulsor tekniken där generatorn levererar ström till en inverter som styr en kompressor med variabel hastighet för snabb och konstant nerkylning. Har hög kyleffekt vid låga varvtal. Brett temperaturspann även vid utetemperaturer med stora variationer.

Modellspecifikationer 

Modell  Nattdrift  Fordonsrekomendation  Totalvikt  Luftflöde m³/tim  Effekt W
 300  X  0-15m³  108KG  710  2575
 350  X  15-20m³  113KG  1030  3110
 400  X  20-30m³  121KG  1580  3575
 400MT  X  15-20m³  135KG  1030  3825
 500  X  20-30m³  130KG  1450  3930
 600MT  X  20-30m³  150KG  1490  4520

 

300        350              

400       500              

        

600MT       

Bild på ett PULSOR 400 MT med 2 st 850 förångare

 

Klicka på bilden för att se en informationsfilm från Carrier Pulsor

 


 Komplettera din kylbil med Carrier DataCold för att få tillförlitlig dokumentation av temperaturen på dina kylvaror.