Veigel

Handreglage från tyska Weigel håller mycket hög klass både design som funktionsmässigt

Veigel HC Compact II

       

Med elfunktioner                                                     Utan elfunktioner


Veigel Basic


Veigel Classic