Hjälp & information

Skall du köpa eller anpassa bil?

Till oss är du välkommen om du går i tankarna att köpa bil eller vill ha hjälp med en anpassning och har en funktionsnedsättning. Vi har stor erfarenhet av olika funktionsnedsättningar och har lösningen som passar just dina behov. Vi kan även hjälpa dig med val av bilmärke och modell. På Försäkringskassan kan du göra en ansökan om bilstöd på en särskild blankett som finns att ladda ner på deras hemsida.

Vad är bilstöd?

Bilstödet består av fyra olika bidrag. Du kan få bidrag för att

  • Köpa bil – grundbidrag och anskaffningsbidrag
  • Ändra en bil – anpassningsbidrag
  • Ta körkort – bidrag till körkortsutbildning.

Vem har rätt till bilstöd?

Du kan få bilstöd om du

  • Har en bestående funktionsnedsättning
  • Har ett barn med bestående funktionsnedsättning
  • Tillhör någon av bilstödets fem bidragsgrupper
  • Bor i Sverige och inte arbetar i något annat land

När du ansöker

När du ansöker om bilstöd behöver du bifoga ett utlåtande från din läkare där hon eller han beskriver din eller ditt barns funktionsnedsättning och vad det ger för förflyttningssvårigheter. Läkaren ska även bedöma om din funktionsnedsättning kommer att bestå under åtminstone nio år. Om du ska köra bilen själv ska utlåtandet innehålla uppgift om att du har medicinska förutsättningar för att köra bil.

Beslut före bilköp

Du kan inte få grund-eller anskaffningsbidrag för en bil som du köpt innan du fått beslut om bilstöd.

Att tänka på

From 3 april 2014 infördes nya regler av Försäkringskassan vad gäller anpassningsstöd inom bilstöd. För dig som vill ansöka om anpassningsbidrag innebär det att du bör skicka minst två offerter för anpassningar som du vill göra. Försäkringskassan kommer att utreda om kostnaden för anpassningen är rimlig.

Mer information finns att få på Försäkringskassans hemsida.

Vid frågor

Tveka inte att ta kontakt med oss via mejl, info@570000.se
eller via telefon på nummer 031-57 00 00.

Välkommen