Veigel

Handreglage från tyska Veigel håller mycket hög klass både design- som funktionsmässigt

Veigel HC Compact II

       

Med elfunktioner                                                     Utan elfunktioner


Veigel Basic


Veigel Classic